BTW terugvragen: Hoe vraag je BTW terug en welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?

Als ondernemer krijg je vaak met BTW te maken. BTW staat voor Belasting Toegevoegde Waarde en is een belasting die wordt geheven over de prijs van goederen en diensten. Je hebt als ondernemer het recht om deze BTW terug te vragen bij de Belastingdienst.

In dit artikel vertellen we je alles over hoe je BTW terugvraagt en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn.

Wat is BTW?

Voordat we dieper ingaan op de voorwaarden om BTW terug te vragen aan de Belastingdienst, zullen we eerst uitleggen wat BTW precies is.

BTW is een indirecte belasting die wordt geheven over de prijs van goederen en diensten. Bij elke transactie die in Nederland plaatsvindt, betalen kopers BTW en verkopers ontvangen BTW. Het bedrag dat verkopers ontvangen, moet worden afgedragen aan de Belastingdienst.

Wanneer kun je BTW terugvragen?

Als ondernemer kun je BTW terugvragen als je meer BTW hebt betaald dan je hebt ontvangen. Dit kan het geval zijn als je bijvoorbeeld goederen of diensten hebt ingekocht waarover BTW is berekend, maar je deze goederen of diensten niet hebt doorverkocht en dus geen BTW hebt ontvangen.

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan het terugvorderen van BTW?

Om BTW terug te kunnen vragen zijn er een aantal voorwaarden waar je als ondernemer aan moet voldoen:

1. Je bent ondernemer voor de BTW

Om BTW terug te kunnen vragen, moet je als ondernemer geregistreerd staan bij de Belastingdienst en dus ondernemer zijn voor de BTW.

2. Je hebt BTW betaald

Om BTW terug te kunnen vragen, moet je BTW hebben betaald bij de aankoop van goederen of diensten.

3. Je hebt BTW in rekening gebracht

Om BTW terug te kunnen vragen, moet je als ondernemer BTW in rekening hebben gebracht bij de verkoop van goederen en diensten.

4. Je hebt een geldige factuur

Om BTW terug te kunnen vorderen, moet je beschikken over een geldige factuur van de aankoop waarvan je de BTW wilt terugvragen.

5. Je hebt een controleerbare administratie

Om BTW terug te kunnen vorderen, moet je beschikken over een controleerbare administratie. Zo moet je bijvoorbeeld kunnen aantonen welke aankopen je hebt gedaan en welke BTW daarbij is berekend.

6. Je vraagt de BTW op tijd terug

Om BTW terug te kunnen vragen, moet je dit doen binnen de daarvoor gestelde termijnen. Voor de meeste ondernemers geldt dat zij de BTW kunnen terugvragen in het eerste kwartaal van het daaropvolgende jaar.

Hoe vraag je BTW terug?

Als ondernemer kun je BTW terugvragen via de aangifte omzetbelasting bij de Belastingdienst. Dit doe je door een negatief bedrag in te vullen in het vak ‘Te betalen BTW’. Hierdoor wordt het bedrag dat je moet betalen verminderd of krijg je zelfs geld terug.

Welke risico’s zijn er verbonden aan het terugvorderen van BTW?

Als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor een juiste aangifte omzetbelasting. Als je per ongeluk te veel BTW terugvraagt, kan dit worden gezien als fraude. Dit kan leiden tot boetes en strafrechtelijke vervolging.

Conclusie

Als ondernemer heb je het recht om BTW terug te vragen bij de Belastingdienst. Hierbij moet je wel voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals het hebben van een geldige factuur en een controleerbare administratie. Het terugvragen van BTW doe je via de aangifte omzetbelasting, maar wees je bewust van de risico’s die hieraan verbonden zijn.

Veelgestelde vragen

1. Kan ik BTW terugvragen voor goederen die ik als particulier heb gekocht?
Nee, BTW kan alleen worden teruggevraagd als je als ondernemer hebt betaald.

2. Kan ik BTW terugvragen over aankopen in het buitenland?
Ja, dit is mogelijk. Houd er wel rekening mee dat er andere regels kunnen gelden per land.

3. Moet ik BTW terugbetalen als ik te veel heb teruggevraagd?
Ja, dit moet je zeker doen om problemen te voorkomen.

4. Hoe kan ik BTW terugvragen als ik in de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek zit?
Je kunt BTW in dit geval niet terugvragen, maar krijgt investeringsaftrek in plaats van BTW-aftrek.

5. Moet ik extra kosten betalen om BTW terug te vragen?
Nee, dit is niet het geval.