Verschil tussen omzetbelasting en BTW: Wat is het verschil tussen deze twee termen en hoe wordt het percentage berekend?

Als ondernemer krijg je altijd te maken met belastingen, waaronder de omzetbelasting en BTW. Deze termen worden vaak door elkaar gebruikt, maar er is wel degelijk een verschil tussen beide. In dit artikel leggen we uit wat het verschil is tussen omzetbelasting en BTW en hoe het percentage wordt berekend.

Wat is omzetbelasting?

Omzetbelasting (OB) is een belasting die wordt geheven over de omzet van een onderneming. Het is een belasting die betaald moet worden door de ondernemer die goederen en/of diensten levert. Dit geldt voor zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. De hoogte van de omzetbelasting is afhankelijk van het tarief dat daarvoor geldt en het bedrag van de omzet.

Wat is BTW?

BTW staat voor Belasting Toegevoegde Waarde en is een term die voornamelijk in Nederland en België wordt gebruikt. Het is een indirecte belasting die wordt geheven over de toegevoegde waarde van een product of dienst. Dit betekent dat de belasting wordt betaald door de consument die het product of de dienst afneemt en niet door de ondernemer die deze levert.

Wat is het verschil tussen omzetbelasting en BTW?

Het belangrijkste verschil tussen omzetbelasting en BTW zit hem in wie de belasting betaalt. Bij de omzetbelasting betaalt de ondernemer deze belasting en bij BTW betaalt de consument deze belasting. Het tarief en de berekening zijn echter bij beide belastingen hetzelfde.

Hoe wordt het percentage berekend?

Het percentage van zowel de omzetbelasting als de BTW wordt berekend over het bedrag exclusief belasting. Dit betekent dat de belasting wordt berekend over de waarde van het product of de dienst zonder de belasting zelf. Het algemene tarief voor beide belastingen is momenteel 21%, maar er zijn uitzonderingen en lagere tarieven. Zo geldt er bijvoorbeeld voor levensmiddelen, boeken en geneesmiddelen een lager tarief van 9%.

Berekening voorbeeld

Stel, je verkoopt een product voor €100,-. Het BTW tarief hierover is 21%. Dit betekent dat de berekening als volgt is: €100 / 121 x 21 = €17,36 aan BTW. Het totale bedrag inclusief BTW is dan €100 + €17,36 = €117,36.

Veelgestelde vragen

1. Wat is het verschil tussen omzetbelasting en BTW?
2. Wie betaalt de omzetbelasting en wie betaalt de BTW?
3. Hoe wordt het percentage van de belasting berekend?
4. Waarom zijn er uitzonderingen op het tarief?
5. Wat gebeurt er als ik de verkeerde belasting heb betaald?

1. Wat is het verschil tussen omzetbelasting en BTW?

Bij omzetbelasting betaalt de ondernemer de belasting en bij BTW betaalt de consument de belasting.

2. Wie betaalt de omzetbelasting en wie betaalt de BTW?

Bij omzetbelasting betaalt de ondernemer de belasting en bij BTW betaalt de consument de belasting over de toegevoegde waarde van een product of dienst.

3. Hoe wordt het percentage van de belasting berekend?

Het percentage van de belasting wordt berekend over het bedrag exclusief belasting. Het algemene tarief is momenteel 21%, maar er zijn uitzonderingen en lagere tarieven.

4. Waarom zijn er uitzonderingen op het tarief?

Er zijn uitzonderingen omdat sommige producten of diensten als essentieel worden beschouwd en daarom een lager tarief hebben.

5. Wat gebeurt er als ik de verkeerde belasting heb betaald?

Als je de verkeerde belasting hebt betaald, kun je deze belasting terugvragen of alsnog betalen. Het is belangrijk om altijd de juiste belasting te betalen om problemen te voorkomen.