De verschillen tussen Amerikaanse gallons en Britse gallons bij conversie naar liters

Wanneer je bezig bent met het berekenen van vloeistoffen zoals benzine, water of olie, zal je ongetwijfeld verschillende eenheden tegenkomen. Eén daarvan zijn gallons. Maar wist je dat er twee verschillende soorten gallons zijn die niet hetzelfde zijn? In dit artikel gaan we dieper in op de verschillen tussen Amerikaanse gallons en Britse gallons bij conversie naar liters.

Wat zijn gallons?

Eerst en vooral is het belangrijk om te weten wat gallons juist zijn. In beide gevallen zijn gallons een eenheid voor het meten van vloeistoffen. Eén gallon komt overeen met 3,785 liter.

Amerikaanse gallons

De Amerikaanse gallon is gebaseerd op de zogenaamde Queen Anne’s Wine Gallon. In 1707 werd deze gallon vastgesteld op 231 kubieke inch (3,785 liter). Deze maatstaf werd in 1836 nogmaals vastgelegd en is tot op de dag van vandaag onveranderd gebleven.

Britse gallons

De Britse gallon daarentegen is gebaseerd op de zogenaamde ale gallon. Deze gallon werd in gebruik genomen in de 13de eeuw. In 1824 werd de Britse gallon gedefinieerd als precies 4,54609 liter. Dit getal is het gevolg van de vastlegging van de lengte van een yard, de lengte van een pound en een seconde als lengte, massa en tijd.

Het verschil in grootte

Omdat de Amerikaanse en Britse gallon op verschillende standaarden zijn gebaseerd, verschilt de grootte van de twee gallons. Zo is de Amerikaanse gallon kleiner dan de Britse gallon, namelijk 3,785 liter tegenover 4,546 liter.

Conversie van gallons naar liters

Als je een conversie maakt van gallons naar liters, moet je dus rekening houden met het verschil in grootte tussen de Amerikaanse en Britse gallons. In beide gevallen blijft 3,785 liter echter het equivalent van één Amerikaanse gallon. Eén Britse gallon is daarentegen gelijk aan 4,546 liter.

Verschillende toepassingen

Er is ook een verschil in toepassingen tussen de twee soorten gallons. Zo wordt de Amerikaanse gallon voornamelijk gebruikt in de Verenigde Staten en andere Amerikaanse landen, terwijl de Britse gallon voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk en andere gebieden waar het Britse stelsel wordt gebruikt.

Andere eenheden voor het meten van vloeistoffen

Naast gallons zijn er nog andere eenheden die worden gebruikt voor het meten van vloeistoffen. Enkele voorbeelden zijn liters, milliliters, fluid ounces, quarts en pints. Het is altijd belangrijk om te weten welke eenheid er wordt gebruikt bij het meten van vloeistoffen om zo de juiste conversies te kunnen maken.

Praktijkvoorbeeld

Stel dat je een Amerikaanse gallon benzine hebt en je wilt dit omrekenen naar liters. Dan kan je de volgende formule gebruiken: X (aantal gallons) x 3,785 = Y (aantal liters). Als je 1 Amerikaanse gallon benzine hebt, dan is dit dus gelijk aan 3,785 liter.

Als je een Britse gallon benzine hebt, kan je dezelfde formule gebruiken maar dan is de factor anders. Eén Britse gallon is namelijk gelijk aan 4,546 liter. Voorbeeld: X (aantal Britse gallons) x 4,546 = Y (aantal liters).

Conclusie

Hoewel de Amerikaanse en Britse gallons beide worden gebruikt als eenheid voor het meten van vloeistoffen, zijn er wel degelijk verschillen tussen de twee. De Amerikaanse gallon is kleiner dan de Britse gallon, en bij conversie naar liters moet je daarom rekening houden met het verschil in grootte. Daarnaast is er ook verschil in toepassingen tussen de twee soorten gallons. Het is belangrijk om de juiste eenheid te kennen bij het meten van vloeistoffen om zo de juiste conversies te kunnen maken.

Veelgestelde vragen

1. Wat is het verschil tussen Amerikaanse gallons en Britse gallons?
2. Hoeveel liter is één Amerikaanse gallon?
3. Hoeveel liter is één Britse gallon?
4. Waar worden Amerikaanse gallons vooral gebruikt?
5. Welke eenheden worden nog meer gebruikt voor het meten van vloeistoffen?

Antwoorden op veelgestelde vragen

1. Het verschil tussen Amerikaanse gallons en Britse gallons is dat ze gebaseerd zijn op verschillende standaarden en daardoor een andere grootte hebben.
2. Eén Amerikaanse gallon is gelijk aan 3,785 liter.
3. Eén Britse gallon is gelijk aan 4,546 liter.
4. Amerikaanse gallons worden voornamelijk gebruikt in de Verenigde Staten en andere Amerikaanse landen.
5. Andere eenheden die worden gebruikt voor het meten van vloeistoffen zijn liters, milliliters, fluid ounces, quarts en pints.