De betekenis van etmalen in verschillende culturen en religies

Als we het hebben over een etmaal, bedoelen we de tijd die een volledige rotatie van de aarde om haar eigen as in beslag neemt. In de westerse cultuur kennen we het etmaal als een periode van 24 uur. Maar in andere culturen en religies heeft het begrip etmaal vaak een andere betekenis.

Etmaal in de Hebreeuwse kalender

In de Hebreeuwse kalender begint de dag niet bij middernacht, maar bij zonsondergang. Dit betekent dat het Hebreeuwse etmaal loopt van zonsondergang tot zonsondergang. Dit heeft te maken met het Bijbelse verhaal over de schepping, waarin God sprak over ‘een avond en een morgen’ als voltooide dagen.

Etmaal in de islamitische kalender

Ook in de islamitische kalender loopt het etmaal niet van middernacht tot middernacht, maar van zonsondergang tot zonsondergang. In de islam wordt deze periode ook wel ‘yawm’ genoemd, wat ‘dag’ betekent. Het islamitische etmaal begint aan het einde van de middag, rond de tijd van het avondgebed.

Etmaal in de Chinese kalender

In de Chinese kalender bestaat een etmaal uit 12 dierenriemtekens en telt het daarom 24 uur. Dit is gebaseerd op het idee dat de aarde twaalf dierenriemtekens doorloopt tijdens haar rotatie om haar eigen as. De Chinese dag begint om middernacht, net als in de westerse cultuur.

Etmaal in de hindoeïstische kalender

De hindoeïstische kalender is gebaseerd op de stand van de zon en de maan, en de lengte van het etmaal verschilt daarom per dag. Sommige dagen duren langer dan 24 uur, terwijl andere dagen korter zijn. De hindoeïstische dag begint bij zonsopgang en eindigt bij zonsopgang de volgende dag.

Etmaal in inheemse culturen

In inheemse culturen, zoals bijvoorbeeld de Hopi in Noord-Amerika, wordt het begrip tijd op een heel andere manier benaderd. Tijd wordt gezien als een cyclisch proces in plaats van een lineair verloop. Het idee van een etmaal zoals wij dat kennen, is daarom niet van toepassing op deze culturen.

Etmaal in verschillende religies

In verschillende religies wordt het begrip tijd op een andere manier benaderd. Zo wordt in het boeddhisme tijd gezien als een illusie en gaat het om het hier en nu. In het christendom staat de dag waarop God de aarde schiep centraal, terwijl in het jodendom de sabbat als heilige dag wordt beschouwd.

Conclusie

Het begrip etmaal heeft in verschillende culturen en religies een andere betekenis. Waar in de westerse cultuur een etmaal 24 uur duurt en begint om middernacht, loopt een etmaal in de Hebreeuwse en islamitische kalender van zonsondergang tot zonsondergang en is het in de Chinese kalender gebaseerd op de stand van de dierenriemtekens. In inheemse culturen wordt tijd op een cyclische manier benaderd en in verschillende religies staat de betekenis van tijd in het teken van een spirituele boodschap.

Veelgestelde vragen

1. Wat betekent het begrip etmaal?
Een etmaal is de tijd die een volledige rotatie van de aarde om haar eigen as in beslag neemt.

2. Waarom begint het etmaal in de Hebreeuwse kalender bij zonsondergang?
Dit heeft te maken met het Bijbelse verhaal over de schepping, waarin God sprak over ‘een avond en een morgen’ als voltooide dagen.

3. Wat betekent het begrip ‘yawm’ in de islamitische kalender?
‘Yawm’ betekent ‘dag’ in het Arabisch en verwijst naar de periode van zonsondergang tot zonsondergang.

4. Waarom duurt een dag in de hindoeïstische kalender soms langer dan 24 uur?
Dit komt doordat de lengte van de dag afhangt van de stand van de zon en de maan.

5. Hoe wordt tijd benaderd in inheemse culturen?
In inheemse culturen wordt tijd gezien als een cyclisch proces in plaats van een lineair verloop.