BTW-plicht: Wanneer ben je BTW-plichtig en wanneer niet?

Als ondernemer krijg je te maken met het heffen en betalen van BTW. Maar wanneer ben je als ondernemer eigenlijk BTW-plichtig en wanneer niet? In deze tekst gaan we dieper in op wat BTW-plicht inhoudt en hoe je kunt bepalen of je wel of niet BTW-plichtig bent.

Wat is BTW-plicht?

BTW staat voor Belasting Toegevoegde Waarde en is een belasting die de overheid vraagt over bepaalde producten of diensten die jij als ondernemer aanbiedt. De BTW betaalt jouw klant aan jou en jij draagt dit bedrag af aan de Belastingdienst. Als ondernemer ben je verplicht om BTW te heffen en af te dragen, tenzij je niet BTW-plichtig bent.

Wanneer ben je niet BTW-plichtig?

Niet elke ondernemer is BTW-plichtig. Er zijn verschillende situaties waarin je geen BTW hoeft te heffen en af te dragen. Hieronder staan een paar voorbeelden:

– Je hebt een hobby waar je af en toe wat geld mee verdient. Dit is geen onderneming en daarom niet BTW-plichtig.
– Je dienst of product is vrijgesteld van BTW. Bijvoorbeeld bij zorgdiensten, onderwijs, verhuur van onroerend goed en financiële diensten.
– Je valt onder de KOR-regeling (Kleine Ondernemers Regeling), omdat je omzet onder de €20.000 per jaar ligt. In dat geval hoef je geen BTW te heffen en af te dragen. Je kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van de nieuwe KOR-regeling, waarbij je helemaal geen BTW hoeft te betalen als je onder de €20.000 per jaar blijft.

Wanneer ben je wel BTW-plichtig?

Als je niet onder de bovenstaande uitzonderingen valt, ben je als ondernemer vrijwel altijd BTW-plichtig. Je hebt dan de verplichting om BTW te heffen en af te dragen. Maar er zijn wel een paar uitzonderingen.

– Je hebt een omzet van minder dan €1.800 per jaar. In dat geval hoef je geen aangifte te doen, maar je mag ook geen BTW aftrekken.
– Je hebt een omzet van minder dan €20.000 per jaar en je hebt niet gekozen voor de KOR-regeling. Je bent dan wel BTW-plichtig en moet aangifte doen en BTW betalen, maar je hoeft slechts een beperkt bedrag aan BTW in rekening te brengen aan je klanten.

Wat houdt BTW-verlegd in?

In sommige situaties hoef je als ondernemer geen BTW te betalen, maar moet de afnemer van jouw dienst of product dit doen. Dit wordt BTW-verlegd genoemd. Bijvoorbeeld bij diensten of producten die geleverd worden aan het buitenland of als je zaken doet met andere ondernemers in het buitenland. Het is dan aan de afnemer om de BTW te betalen.

Hoe bereken je BTW?

Om BTW te berekenen, moet je het bedrag van je dienst of product vermenigvuldigen met het BTW-percentage dat daarbij hoort. In Nederland zijn er drie BTW-percentages:
– 9% voor producten en diensten waarop de lage BTW van toepassing is, zoals voedsel en boeken.
– 21% voor de meeste producten en diensten.
– 0% voor export en intracommunautaire leveringen.

Hoe draag je BTW af?

Als je BTW-plichtig bent, moet je aangifte doen bij de Belastingdienst en de BTW afdragen. Je mag de BTW die je zelf aan andere ondernemers of bedrijven betaalt, aftrekken van de BTW die je moet afdragen. Het is daarom belangrijk dat je altijd zorgt voor een correcte BTW-administratie.

Wat zijn de gevolgen van te veel of te weinig BTW afdragen?

Te veel BTW afdragen betekent dat je geld aan de Belastingdienst betaalt, terwijl je hier geen recht op hebt. Als je te weinig BTW afdracht, ben je verplicht om dit alsnog te doen. Daarnaast kan de Belastingdienst een boete opleggen en zelfs strafrechtelijke vervolging instellen bij fraude of opzettelijk handelen in strijd met de BTW-regels.

Conclusie

Als ondernemer ben je vrijwel altijd BTW-plichtig, tenzij je onder één van de uitzonderingen valt. Het is belangrijk dat je weet wanneer je BTW moet heffen en afdragen en hoe je dit correct doet. Zorg daarom voor een correcte BTW-administratie en raadpleeg een adviseur als je vragen hebt over BTW.

Veelgestelde vragen

1. Wat is BTW?

BTW staat voor Belasting Toegevoegde Waarde en is een belasting die de overheid vraagt over bepaalde producten of diensten die jij als ondernemer aanbiedt.

2. Hoe weet ik of ik BTW-plichtig ben?

Als je niet onder één van de uitzonderingen valt, ben je vrijwel altijd BTW-plichtig.

3. Hoe bereken ik BTW?

Om BTW te berekenen, moet je het bedrag van je dienst of product vermenigvuldigen met het BTW-percentage dat daarbij hoort.

4. Wat gebeurt er als ik te veel of te weinig BTW afdracht?

Te veel BTW afdragen betekent dat je geld aan de Belastingdienst betaalt, terwijl je hier geen recht op hebt. Als je te weinig BTW afdracht, ben je verplicht om dit alsnog te doen en loop je het risico op een boete of strafrechtelijke vervolging.

5. Wat is BTW-verlegd?

BTW-verlegd is van toepassing als de afnemer van jouw dienst of product verplicht is om de BTW te betalen in plaats van jou als ondernemer. Bijvoorbeeld bij zaken doen met andere ondernemers in het buitenland.