Oppervlakte cirkel berekenen

Oppervlakte cirkel

Wanneer u op zoek bent naar de oppervlakte van een cirkel, is het niet zo heel moeilijk om dit te berekenen wanneer u de doorsnede van de cirkel hebt. Het enige wat u nodig hebt voor de berekening is de diameter of de straal van de cirkel. Naast de diameter of de straal gebruikt u bij het berekenen van de oppervlakte ook nog het getal Pi. Dit is een vast gegeven. Het getal Pi wordt in cijfers meestal afgerond naar ongeveer 3,14. Wanneer u dit liever niet afrond, staat het symbool van Pi (lijkt om een n met een krulletje eraan) ook op de meeste rekenmachines afgebeeld. Bij het intoetsen van dit symbool op de rekenmachine, komt het cijfer Pi met veel cijfers achter de komma wel in uw schermpje te staan.

Oppervlakte van een cirkel berekenen met de diameter

De diameter van een cirkel is de afstand van de uiterste kant aan de linkerzijde tot aan de uiterste kant aan de rechterzijde. Deze maat wordt ook wel de doorsnede van een cirkel genoemd. De oppervlakte kunt u nu berekenen door het getal wat uw diameter is te vermenigvuldigen met zichzelf (nog een keer de diameter) en dat te vermenigvuldigen met 1/4 (= 0,25) en dat weer te vermenigvuldigen met Pi (ongeveer 3,14)

Voorbeeld:
Stel dat uw diameter 10 cm is.
De oppervlakte is dan: 10 cm x 10 cm x 0,25 x 3,14 = 78,5 cm2 (= vierkante centimeter)

Oppervlakte van een cirkel berekenen met de straal

De straal van een cirkel is de afstand van de buitenkant van de cirkel tot aan het midden. De straal wordt ook wel de radius genoemd. In het geval dat u de afmeting van de straal hebt, kunt u de oppervlakte berekenen door de straal te vermenigvuldigen met zichzelf (= nog een keer de straal) en die weer te vermenigvuldigen met Pi (ongeveer 3,14).

Voorbeeld:
Uw diameter uit het vorige voorbeeld kan vertaald worden naar de straal door het door 2 te delen. In dit geval is de straal dus: 10 cm / 2 = 5 cm.
De oppervlakte is dan: 5 cm x 5 cm x 3,14 = 78,5 cm2 (= vierkante cm)

Zo ziet u, of u nu de straal of de diameter hebt, in beide gevallen komt er dezelfde oppervlakte uit. Met de straal is het wel wat gemakkelijker te berekenen, maar het is in beide gevallen mogelijk.

Een reactie plaatsen